ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Khomson Tunsakul

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ A.KhomsonTunsakul Improving Creativity and Entrepreneurial Skills from The E-Marketing Class: A Case Study of Bangkok University’s Undergraduates บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก