ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Kezang Wangmo

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Kezang Wangmo, Pacharaporn Kesaprakorn, and Thanawut Naigowit The Relationship between Parents’ Self-Perceived Family Communication Patterns, Self-Reported Conflict Management, and Self-Reported Relationship Satisfaction with their Children in Thimphu City, Bhutan ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว การขจัดความขัดแย้ง และความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับบุตรในสายตาของผู้ปกครองในเมืองทีมพู ประเทศภูฐาน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก