ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Karnjana Songwathana

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ Karnjana Songwathana and Suthathip Suanmali DETERMINANTS OF A HOUSEHOLDS WILLINGNESS TO PAY FOR A RECYCLING SERVICE: AN EMPIRICAL STUDY IN BANGKOK, THAILAND เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

 

หน้าหลัก