ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : KarelLeopold Sterckx

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 วิศวกรรมศาสตร์ K.L. Sterckx, W. S. Mohammed Applied light side coupling with optimized spiral patterned zinc oxide nanorod coatings for multiple optical channel alcohol vapor sensing วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ K.L. Sterckx and P. Saengudomlert Linear Current Modulation with Feedback on Light Emitting Diodes in Optical Wireless Communication วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ K.L. Sterckx RGB LED Driver Circuit Design for An Optical Fiber Sensor System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

 

หน้าหลัก