ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Karel Sterckx

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิศวกรรมศาสตร์ Dr.KarelSterckx และ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Linear analog current modulation on light emitting diodes in optical wireless communications วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Karel Sterckx Plastic Optical Fiber for Wide Field-of-View Optical Wireless Receiver  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View

 

หน้าหลัก