ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Kala Sukumar

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Kala Sukumar, Pacharaporn Kesaprakorn, and Tanawut Naigowit The Relationships Among Young Malaysian-Indian’s Self-Perceived Family Communication Pattern, Media Exposure to Tamil Movies, and their Attitude and Belief Toward Violence นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก