ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : K. L. Sterckx

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx Visible Light Communication Via Dimmable LED Lamps Using Pulses of Equal Shape วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx Manchester Coded On Off Keying with Idle Time Slots to Support Visible Light Communication via Dimmable LED Lamps วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx Implementation of Continuous VLC Modulation Schemes on Commercial LED Spotlights วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx การสื่อสารด้วยแสงผ่านทาง LED วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View

 

หน้าหลัก