ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Julaporn Buakaow

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Julaporn Buakaow The Mirror Wall Art in public space Weimar, Germany 2005 ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก