ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Huang Shang

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Huang Shang and Ratanasuda Punnahitanond Portrayal of Thailand in Films A Comparative Study of American and Chinese Films นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View

 

หน้าหลัก