ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Hnin Pwint Han

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Hnin Pwint Han Glancing at ASEAN from Back to the Future สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Hnin Pwint Han Food For Thought: Food for Healthy Living, Happy Life สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hnin Pwint Han Children Camp & Child-centered Approach การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hnin Pwint Han Creative Poem, Drawing & CCA Workshop 4 Days Long Camp มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hnin Pwint Han Child-Centered Learning Approach in Myanmar: A Study of Monastic Education การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hnin Pwint Han Education Reform In ASEAN: A Case Study of ASEAN Students Studying in Bangkok Conference proceedings. การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก