ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Hin Pwint Han

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hin Pwint Han Learning on the Move: The Use of Mobile Technologies for Language Skill Development การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก