ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Hans Guelichand

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A.Hans Guelichand และ A.Ulrike Guelich Can women entrepreneurship education be empowered by short academic programs? บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View

 

หน้าหลัก