ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Frank C. Lin

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Frank C. Lin Weiwei Zhu Kingkarn Sookhanaphibarn Tsunami Detection by Remote Sensing in Infrared Space คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Prof. Frank C. Lin Prof. Weiwei Zhu ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล นส.ปิยะรัตน์ ศิลปศุภกรวงศ์ A satellite based tsunami early detection system คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก