ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Fotis Kitsios

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Fotis Kitsios Dr.Stavros Sindaki Analysis of Innovation Strategies in Hospitality Industry: Developing a Framework for the Evaluation of new Hotel Services in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก