ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Farhad Daneshgar

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ Prof.Dr.Farhad Daneshgar An awareness net collaborative model for schizophrenia management บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก