ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Elissa Ecker

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Elissa Ecker TIS-NAT ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก