ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Elias G. Carayannis

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Elias G. Carayannis Dr.Stavros Sindakis (MG) A.Christian Walter Business Model Innovation as Lever of Organizational Sustainability บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Elias Carayannis Rick Edgeman Dr. Stavros Sindakis Knowledge, Information and Data (Kid) Analytics for Entrepreneurial Education Enabled by Higher Order Technological Learning (Hotl) and Strategic Knowledge Serendipity and Arbitrage (Skarse) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก