ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Ekachai Kanyanucharat

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ekachai Kanyanucharat Kingkarn Sookhanaphibarn Don Isarakorn Identification of Student Routine Structure from Wireless Access : A Case Study of Bangkok University คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View

 

หน้าหลัก