ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Dongcheol Heo

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ Dr.Dongcheol Heo One Step Backward for Two Steps Forward The Effects of Knowledge Purging in Post-Acquisition Integration บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View

 

หน้าหลัก