ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Dennis Balk

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Assoc. Prof. Dennis Balk Desert Camp ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Assoc. Prof. Dennis Balk The Civilians and the Military ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Assoc. Prof. Dennis Balk The Cairo Speech ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Assoc. Prof. Dennis Balk Radiation ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Assoc. Prof. Dennis Balk Corn and Cheese ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ Assoc Prof Dennis Balk LISTE ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก