ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Deanna BerylMajilang

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Majilang, D. B., Wisessang, P., & Punnahitanond, R. Exposure of celebrities Instagram images and its relationship with followers perceived self-concept and visual self-presentation นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก