ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Christian Walter

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Christian Walter Dr.Vincent Ribière David Galipeau Evaluating the effect of rewards on the level of participation in communities of practice at UNDP บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Christian Walter Dr.Vincent Ribière 10 Years of KM Theory and Practices บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Christian Walter A Framework for Creating Creative Workspaces บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ A.Christian Walter Dr.Vincent Ribiere (MG) A citation and co-citation analysis of 10 years of KM theory and practices บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ A.Christian Walter Dr.Vincent Ribiere (MG) 10 Years of IC and KM Research – a Content and Citation Proceedings บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก