ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Chompoonut Suttikun

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Chompoonut Suttikun, Hyo Jung Chang, McDaniel Ubi, Hamilton Bicksler, Rosechongporn Kolmolvesin and Srisuda Chongsithiphol Sociodemographic and Travel Characteristics Affecting the Purpose of Selecting Bangkok as a Tourist Destination สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก