ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Chalisa Magpanthong

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ Asst. Prof. Dr. Chalisa Magpanthong Blog in Thailand and Malaysia: contrasting contexts,contrasting content. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Magpanthong, C. & McDaniel, D.   Optimism and challenges in Thailands digital television transition. นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Magpanthong, C. & McDaniel, D. Facebook comments A case study of audience reactions and interactions concerning major news stories on Thai newspaper Facebook pages. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Magpanthong, C. & McDaniel, D. Media portrayals of changing migration patterns in Southeast Asia.   นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Magpanthong, C. Communication research.   นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก