ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Chalisa Magpanthong

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ Asst. Prof. Dr. Chalisa Magpanthong Blog in Thailand and Malaysia: contrasting contexts,contrasting content. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก