ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Chakrit Charnbanchee

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Chakrit Charnbanchee & Pacharaporn Kesaprakorn The Influence of Customers' Participation in Cause - Related Marketing Campaign, Their Information Processing, Self - Perceived Corporate Reputation, and Purchasing Decision A Case Study of Apple Inc. on (Product) Red Campaign in Bangkok Metropolitan. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก