ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Cedric Van Eenoo

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 2. Fiasco: Failing and Falling ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 3. Of Minimalism ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 4. Minimalist Ink Painting ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 5. Almost Nothing ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Elements of Abstraction ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Capture 2011 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Emerging ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Postcards from the Edge ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Vagabond, Incontestable ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Notice ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Untitled ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 1. Multimedia Design คอมพิวเตอร์ วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ View

 

หน้าหลัก