ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Boonlert Supadiloke

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Boonlert Supadiloke A Transition from Analogue to Digital television in Thailand A Great Challenge for Sustainability นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ Boonlert Supadiloke The Role of Mass Media and Culture in Building Social Capital in Young People in Rural Thailand A Sufficiency Economy Perspective นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Boonlert Supadiloke Framing Thailand’s Political Crisis Press Coverage of Protest Movements during the 2014 General Election สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก