ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Bancha Jenpiyapong

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Bancha Jenpiyapong & Suwannee Luckanavanich A study on the Anti-Aging product advertising strategies on facebook in Thailand. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก