ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Audrey Depeige

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Audrey Depeige and Dr.Stavros Sindakis Conceptualization of Coopetition Dynamicsin Entrepreneurial Clusters:The CIMEE Model (Coopetitive Innovation Modeling in an Entrepreneurial Ecology) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก