ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Atiwat Pratchawittayagorn

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ Atiwat Pratchawittayagorn Dr.Vanchai Ariyabuddhiphongs Chuta Thianthai Peace of Mind and Organizational Citizenship Behavior บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก