ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Atchara Yomsin

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Dr.AtcharaYomsin Gambling Seasonality in Thai Stock Market บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View

 

หน้าหลัก