ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Apicha Boonpattarakan

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan Competitive Capabilities of Thai Logistics Industry: Effects on Corporate Image and Performance บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan Effects of Organizational Motives on Relationship Continuity : The Moderating Role of Corporate Cultural Similarity บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan Model of Thai Small and Medium Sized Enterprises’ Organizational Capabilities: Review and Verification บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก