ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Antti Nyrhinen

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ Nyrhinen, Antti A gamification-based model for implementing agile project management in e-commerce SMEs บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก