ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Anis Khedhaouria

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Anis Khedhaouria Dr.Vincent Ribiere The Influence of Team Knowledge Sourcing on Team Creativity: Evidences from Information System Development บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก