ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Allan Deacon

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Allan Deacon Alex Bennet A.Manasri Shukla A Model to Study What Knowledge Based Practices Successfully Facilitate Innovation in Supply Chains บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก