ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย ละครเวทีโอเปร่า Dido+Aeneao นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย Big Band Jazz Thai Music Guitr Orchestra Symphonic Band into the Wood, Musical Theatre ศิลปะ ดนตรี View

 

หน้าหลัก