ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ศรัญญา เกิดขาว

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว โครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท เอื้อขนส่ง จำกัด ด้วยเทคนิค Search Engine Optimization (SEO) คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นบนไอโฟน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับค้นหาโรงพยาบาลบนไอโฟน คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว นางสาวสุจิรา พึ่งสุข นายเข็มณินทร์ รักงาม โครงการวิจัยพัฒนาแอพพลิเคชันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วันวิสาขบูชาบนไอแพด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว การพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ตารางธาตุแบบ 3 มิติ บนไอแพด การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการลงชื่อเข้าเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม อ.ศรัญญา เกิดขาว การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสมุนไพรในการบรรเทาอาการป่วย คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก