ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ศรัญญา เกิดขาว เกิดขาว

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับค้นหาโรงพยาบาลบนไอโฟน คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก