ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วีณา วรพงษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. วีณา วรพงษ์ Contextual Listening in Collaboration การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีณา วรพงษ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ Learning English through Drama การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก