ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิสุทธิ์ ศรีจันทร์ประเสริฐ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วิสุทธิ์ ศรีจันทร์ประเสริฐ Metacognitive Reading Strategies to Improve Reading Comprehension and Performance การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก