ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 1 ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 2 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 1/2555 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 2/2555 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 1/2556 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ ภาพสะท้อนความปราถนา 3 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ จินตนาการจากรูปทรงของชีวิต 2 ศิลปะ จิตรกรรม View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Form of soul 001 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Form of Soul 0001/2014 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Form of Soul 0002/2014 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ King of thailand,2013 ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Form Of Soul 4_14 Techniques (Intaglio) ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ ผลงานสร้างสรรค์ form of soul #6 TechniQue Drawing ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Marvelous Of The Heavenly Sunshine ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Rainy Season Abstract TechniQue Mono – Print ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Form of Soul รูปทรงแห่งจิต111/2013 TechniQue ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Form of Soul รูปทรงแห่งจิต 112/2013 TechniQue Drawing On Canvas ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Form of Soul รูปทรงแห่งจิต 113/ 2013 TechniQue ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Happy Birthday สุขสันต์วันเกิด ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Memory of love no.01/16 ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก