ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิภา พัวศิริ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ Improving Patent Quality through Pre-grant Opposition in Thailand นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View

 

หน้าหลัก