ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วารินทร์ ภัทรปทุมทอง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง โครงการทดลอง (Pilot TV Project) ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นรายการประเภทนิตยสารทางอากาศ (Magazine TV) ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการออกแบบ ชื่อรายการ Luxury Living ซึ่งผลิตร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai-ASEAN News Network (TAN Network) ทาง True Visions 78 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง รายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ประเภทสารคดีด้านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ ชื่อรายการ Biz Twist (An English-language documentary-style TV program, Biz Twist) นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง วีดิทัศน์สารคดีองค์กร (Corporate video presentation) เรื่อง PMO Update 2011 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง วีดิทัศน์สารคดี (Video Documentary) เรื่อง ตลาดชุมชน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Public edutaining venues A look at how architecture and interior decor enhance art and culture explorations นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Corporate D?cor The use of design to create corporate brand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Hospital specialty and catering The establishing of specific medical centers among hospitals, hoping to diversifying their services and strengthening their brand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Men's Grooming The growing trend of male customers looking for skincare products for grooming purposes นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Community Malls The growth of a retailing concept that allows more convenience right in the neighborhood นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Specialty Malls The expansion of shopping malls or specialty stores in the market นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Floating Markets The surge of floating markets with sharp branding concept นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Prohair The growth of hair loss treatment as part of men’s grooming phenomenon นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT English Language teaching AEC and the growth of English-language teaching business นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Wooden Furniture The re-branding of the wooden furniture market, hoping to target younger consumers นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Fusion restaurants Fusion restaurants’ concept and creation นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Fine dining eateries How Thai dining eateries remain competitive in the food and restaurant services industry นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Thai Kitchen to the World Thai restaurants’ establishment overseas นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Car Dealers Car companies’ post-flooding strategies นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Concept Malls The arrival of concept malls in town like CDC Design Center นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Camping Van Camping van making business and its role to boost a new tourism segment in Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก