ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วัฒนี ภูวทิศ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒนี ภูวทิศ Utlization and Reliability of Information in Social Media: Thai Journalist’s News Reporting นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒนี ภูวทิศ การสร้างเครือข่ายสังคมสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก