ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วัชราพร ศรีบงการ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ วัชราพร ศรีบงการ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม แผนธุรกิจร้านอาบน้ำ-ตัดขนและบริการรับฝากเลี้ยงสุนัข บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

 

หน้าหลัก