ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ Determination of a Minimum Sample Size for Film-Induced Tourism Research สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ The Effect of Watching Korean Drama Series on Travel Motivation to Visit Filmed Location and Destination Attractiveness สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ Effect of Watching Korean Drama Series on Tourist Decision สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ An exploratory research on perceived destination attractiveness from viewing Korean film of Thai private university students A case study of Bangkok University สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ Effects of frequency of viewing Korean film on preference for Korea and intention to visit Korea สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก