ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วรารัตน์ ทักษิณวราจาร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ วรารัตน์ ทักษิณวราจาร สารคดีเสียงชุด Amazing in the World มหัศจรรย์โลกน่ารู้ จำนวน 5 ตอน ดังนี้ 1. สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ถูกลืม 2. ความจริงของแมลงสาบ 3. สุดยอดอารยธรรมลึกลับแห่งอดีตกาล 4.สัตว์ที่มีอายุสั้นที่สุดในโลก 5. ส่วนประกอบของยาสีฟัน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก