ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วราภรณ์ จุนแสงจันทร์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ วราภรณ์ จุนแสงจันทร์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ภาพลักษณ์ของร้านและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้าน Pets' Ville บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก