ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วรรณ์ขวัญ พลจันทร์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ มนุษย์กับศิลปะ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ ความขัดแย้งแห่งสุนทรีย์: สถานการณ์ปัจจุบันของละครเวทีไทยร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย แสดงใน คาฟคาและผม (กับความขื่นขมในประเทศประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลาย) นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ การสร้างฐานองค์ความรู้ด้านศิลปวัมนธรรมร่วมสมัยศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ ศิลปะการแสดง ความจริง VS ความลวง ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ การแสดงในบทมาดามเออร์ม่าในละครเวทีเรื่อง ระเบียงโลกย์ Acting as Madame Erma in the stage play of The Balcony ศิลปะ ศิลปะการแสดง View

 

หน้าหลัก