ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วรรณวิภา พัวศิริ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ Patent Registration and Innovations in Thailand:Impediments or Improvements? นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ Improving Patent Quality through Pre-Grant Opposition in Thailand (** ชื่อเรื่องเหมือนกันกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร JICLT แต่รายละเอียดแตกต่างกัน **) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ แนวทางในการคุ้มครองความลับทางการค้าในกรณีการได้มาหรือเข้าถึงโดยมิชอบ (ร่วมกับนักศึกษา สิริวิช สุรนิวงศ์) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ ร่างพระราชบัญญัติเศรษฐกิจดิจิทัลกับการแทรกแซงทางการเมือง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ การบริหารจัดการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ Smart IP System for Developing Countries to Access Quality Medicines นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

 

หน้าหลัก